GDPR – ny lov fra 25. mai 2018

Endret Tue, 23 Jan 2024 ved 01:21 PM

FAQ – konsekvenser av den nye databeskyttelsesforordningen GDPR for Actic sine medlemmer


1. Hvordan påvirker den nye loven meg?


Loven innebærer en styrking av dine rettigheter som medlem og en klargjøring av hvordan vi i Actic håndterer personopplysningene vi trenger for å kunne tilby deg trening hos oss.


2. Hvis jeg vil at du skal slette dataene mine, hvordan gjør jeg det?


Det er viktig å kunne sikre at rett person får tilgang til informasjon om hvordan Actic håndterer dine personopplysninger. Send forespørselen per post til adressen nedenfor sammen med kopi av gyldig ID, pass eller førerkort: Vi sender en bekreftelse/registerutdrag til din folkeregisteradresse innen 30 dager etter mottak av forespørselen.


Databeskyttelsesansvarlig

Actic Group AB

Boks 1805, 171 21 Solna, Sverige


3. Hvor lenge lagrer du data om meg?


De samme personopplysningene kan brukes til ulike formål, f.eks. revisjon og bokføring samt informasjonsforsendelser:


 • 2 uker – Behovsanalysen vil bli overlevert deg når treningsprogrammet er gjennomført og slettes i forbindelse med dette og senest innen to (2) uker deretter.
 • 18 måneder – dette er hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger for å kunne sende deg nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell via e-post, SMS, telefon eller via push-varsler gjennom appen.
 • 7 år – så lenge vi lagrer dine personopplysninger for å kunne administrere din avtale med oss og oppfylle krav fra revisor og lov så lenge det kreves for f.eks. regnskapsloven.


4. Kan en annen person be om informasjon om meg?

Nei, Actic vil ikke avsløre informasjonen din til andre enn deg selv.


5. Hvordan ser prosedyrene dine ut angående GDPR?

Generelle spørsmål om GDPR håndteres via et saksbehandlingssystem som kan nås via gdpr@actic.no Spørsmål om registeruttrekk, sletting og annet som stiller store krav til spørsmålsstillers identitet håndteres via brev. Vi har et personvernombud som hjelper oss med den interne gjennomgangen av prosessene. Hendelser meldes til Datatilsynet.


6. Får jeg en ny kontrakt å signere?

Nei. GDPR betyr en styrking av dine rettigheter som medlem av Actic. Vi sender kun ut de nye medlemsvilkårene og vår personopplysningspolicy for din informasjon. Det er ikke nødvendig med samtykke.


7. Slettes dataene mine automatisk når jeg har avsluttet mitt medlemskap?

Se spørsmålet "Hvor lenge lagrer du informasjon om meg".


8. Hvis jeg har innvendinger, hvem kontakter jeg?

Ta kontakt med gdpr@actic.no eller send et brev til:


Databeskyttelsesansvarlig

Actic Group AB

Boks 1805, 171 21 Solna, Sverige


Dersom du ikke er fornøyd med hjelpen du får fra Actic, kan du henvende deg til det svenske datatilsynet, som overvåker at de som behandler personopplysninger overholder GDPR. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Datatilsynets nettside, www.datainspektionen.se.


9. Hva teller som personopplysninger?

Personopplysninger inkluderer blant annet:


 • E-post
 • fornavn
 • etternavn
 • adresse
 • telefonnummer
 • bilder
 • fødselsdato


Informasjon som håndteres når du bruker våre digitale tjenester som app, web og Wi-Fi utgjør personopplysninger. Dette inkluderer:


 • teknisk informasjon om enheten og Internett-tilkoblingen
 • informasjon om hvordan du bruker tjenestene; brukeradferd
 • stedsinformasjon
 • data fra andre kilder


10. Hva bruker du dataene til?

Innsamling og håndtering av personopplysninger skjer for å kunne administrere avtalen du har inngått som kunde og for å gi treningsmuligheter ved, og tilgang til, våre treningsfasiliteter. Innhenting av fødselsdatoen din skjer også for å kunne sikre identifikasjon av deg som medlem og at de rette personene har tilgang til og er i våre lokaler, blant annet av sikkerhetsmessige årsaker. Fødselsdato brukes også til regnskapsformål og betalingshistorikk og kan kreves av revisorer. Uten personopplysninger kan vi ikke identifisere deg, og vi kan heller ikke oppfylle avtalen du har inngått.


I forbindelse med ditt medlemskap, også under prøvetrening, kan du bli bedt om å fylle ut en såkalt behovsanalyse som inneholder informasjon om f.eks. treningshistorikk og personlige mål. Dette kan også inneholde informasjon om helsen din. En slik behovsanalyse gjennomføres med sikte på å gi deg et tilpasset treningsprogram Opplysninger om din helse behandles kun med ditt uttrykkelige samtykke. Behandlingen av personopplysninger er også basert på vår legitime interesse i å kunne sende ut kundeundersøkelser. Dette gjør vi for å forbedre vårt treningstilbud og vår service til deg slik at opplevelsen din skal bli så god som mulig. Basert på samme grunnlag behandler vi også personopplysninger med det formål å sende deg nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell. Slike utsendelser skjer for eksempel via e-post, SMS, telefon eller via push-varslinger gjennom appen. Hensikten med dette er å kunne gi deg mer relevante tilbud og tilby en bedre service.


11. Jeg vil finne ut hvilken informasjon du har om meg, hvordan gjør jeg det?

Se spørsmålet "Hvis jeg vil at du skal slette dataene mine, hvordan


12. Jeg vil ikke oppgi mine personlige data, kan jeg fortsatt registrere meg for medlemskap?

Nei, vi trenger dine personopplysninger for å kunne tilby deg et medlemskap. Se spørsmålet "Hva bruker du dataene til"


13. Hvilke rettigheter har jeg som medlem?

Som registrert bruker har du flere rettigheter angående behandling av personopplysninger, som er detaljert forklart i GDPR, artikkel 12-20. Disse inkluderer rett til åpenhet og, på forespørsel, tilgang til opplysningene om deg som behandles, til å be om retting eller sletting av personopplysninger, til å be om begrensning av behandling i visse tilfeller, til å protestere mot behandling og rett til data. portabilitet. Du kan alltid be om at personopplysninger som brukes til markedsføringsformål slettes eller at slike aktiviteter opphører.


14. Hvilke personopplysninger behandler vi? (Actic)

Personopplysningene som skal håndteres er e-post, fornavn, etternavn, adresse, telefonnummer, bilder og fødselsdato. Når du besøker nettsidene våre eller bruker andre tjenester som appen vår, blir informasjon om bruken din automatisk registrert for f.eks. profileringsformål. Denne informasjonen kan inneholde personopplysninger og kan inkludere hvilke tjenester du bruker, hvilke sider du besøker og hvordan du oppfører deg på f.eks. nettsiden. Informasjonen kan deles inn i kategoriene nedenfor.


 • teknisk informasjon om enheten og Internett-tilkoblingen
 • informasjon om hvordan du bruker tjenestene; brukeradferd
 • stedsinformasjon
 • data fra andre kilder


15. Hva menes med Cookies?

En informasjonskapsel er en markør som lagres på datamaskinen din for å huske hvilke sider du har besøkt. Les vår policy for informasjonskapsler på actic.no


16. Hvordan samler vi inn dataene?

Vi lagrer visse personopplysninger om deg i forbindelse med ditt engasjement hos oss ved å inngå en medlemsavtale med et hvilket som helst selskap i Actic-gruppen, sjekke inn/besøke eller registrere deg for en treningsperiode på et Actic-anlegg, ved å bruke Actic-appen, lojalitetsprogram MyActic og/eller meld deg på nyhetsbrev.


Når du logger inn på vårt nettverk vil informasjon om din såkalte MAC-adresse, som er en unik identifikator for hvert nettverkskort og gjør det mulig å identifisere brukere og posisjonering i trådløse nettverk.


Når du besøker nettsidene våre eller bruker andre tjenester som appen vår, håndterer vi også personopplysninger om deg.17. Sosiale medier

Vi kommuniserer ikke personlig informasjon åpent på sosiale medier. Dersom vi trenger disse for å kunne svare på et innlegg/PM/kommentarer, omtales dette rett og slett som å sende en mail til oss i stedet. Personlig informasjon som vi ser lagt ut synlig vil bli fjernet.


Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Du finner vår nye personopplysningspolicy via nettsiden: Personopplysningspolicy

Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene
CAPTCHA-verifisering er obligatorisk.

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen